Upper Phase Year 5 / Year 6

Upper Elm: Mr Church
 
 
 
Upper Maple: Mrs Lane-Petter and Mr Rayner
 
 
 
Upper Willow: Mrs Talbot
 
 
 
Upper Beech: Miss Sharpe
 
 
 
 
Upper Cedar: Mrs Barton